Nasjonal Pilegrimskonferanse 2024

Det er en glede for oss å nok en gang ønske velkommen til den årlige nasjonale pilegrimskonferansen i Erkebispegården i Trondheim, den 14. og 15. mars 2024.

Kvinne vandrer med sekk på ryggen. Foto

Årets tema er kulturarv, natur og miljø

Hva slags kulturminner finner vi langs pilegrimsledene, og hva representerer de? Hvilke fysiske tiltak kan vi jobbe med for å fremme økt bruk av ledene, og samtidig verne naturen? Og for alle oss som jobber med å tilrettelegge for at flere skal dra på pilegrimsvandring, hva er egentlig god og bærekraftig forvaltning?

Velkommen til faglig påfyll, inspirasjon og felles utvikling 14.-15. mars!

Konferanse i Erkebispegården i Trondheim. Foto

Foto: Amalie Holm

Konferanse dag 1 med lunsj: 750,-
Konferansemiddag dag 1: 950,-
Konferanse dag 2 med lunsj: 750,-
- inkludert mva

Påmeldingsfrist 4. mars. Spørsmål kan rettes til konferanse@pilegrimsleden.no

Meld deg på her

Program torsdag 14. mars

09.30-10.30

OMVISNINGER
Stillaset på Nidarosdomen, Verkstedene i Bygghytta og Museet i Erkebispegården.
Du kan melde deg på omvisning i påmeldingsskjema til konferansen.
Oppmøte i konferanseområdet ved inngangen til Øysteinsalen.

10.30

REGISTRERINGEN ÅPNER
Ved inngangen til Øysteinssalen i Erkebispegården

11.00PILEGRIMSMESSE I NIDAROSDOMEN
12.00

REGISTRERING OG LUNSJ
Kortreist pilegrimsmat fra Nidaros Pilegrimsgård serveres i Erkebispegården.

13.00-14.30

Velkommen v/ Hans Morten Løvrød, avdelingsdirektør, Nasjonalt pilegrimssenter.

Åpningstale v/ Even Aleksander Hagen, statssekretær, Kultur- og likestillingsdepartementet.

Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør, Museene Arven.
- Vandring i gamle fotspor? Kulturarv som ressurs for livskraftige samfunn.

Linda Veiby, konstituert direktør for samfunnsavdelingen, Riksantikvaren.
- Om gjenbruk, rehabilitering og ombruk av bygninger.

14.30-15.00KAFFE OG MINGLING
15.00-16.30

Ola Rønne, arkeolog og seniorrådgiver, Akershus fylkeskommune.
- Vern gjennom bruk. Fylkeskommunens rolle som utviklingsaktør for Pilegrimsleden.

Geir Paulsrud, tidligere direktør, Norsk vegmuseum.
- Pilegrimsleden som veghistorie, vegenes kulturhistorie.

Ole Edward Wattne, universitetslektor og PhD-kandidat, NTNU.
- RurAllure: Resultater og erfaringer fra et stort EU-prosjekt om forvaltning av kulturarv. Gevinster og utfordringer ved å delta i slike store prosjekt.

Utdeling av pilegrimsprisen v/Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter.

19.00KONFERANSEMIDDAG
To tårn - Besøkssenteret ved Nidarosdomen

Program fredag 15. mars

08.30-09.00

KAFFE OG MINGLING

09.00-11.15

Velkommen v/ Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter.

May Britt Lagesen, stortingsrepresentant.
- Hvorfor er det både viktig og riktig med en fellesnordisk satsing på kulturturisme og pilegrim?

Guro Berge Vistad, seniorrådgiver, Nasjonalt pilegrimssenter.
- Hvordan kulturruten St. Olav Ways knytter Norden sammen.

Maria Laura Gasparini, doktorgradsstipendiat og forsker, University of Bologna (avdeling Rimini), Centre for Advanced Studies in Tourism.
- Hvordan kan satsning på pilegrimsleder bidra til vekst i rurale strøk?

10.00-10.15: Kort pause

Mattias Jansson, seniorrådgiver, Nasjonalt pilegrimssenter.
- Bærekraftig infrastruktur langs Pilegrimsleden, med eksempler fra de UNESCO-sertifiserte pilegrimsrutene Kumano Kodo i Japan.

Louise Brunborg-Næss, rådgiver kulturarv og bærekraft, Den norske turistforening.
- Tilrettelegging av historiske vandringsruter.

11.15-11.45KAFFE OG MINGLING
11.45-13.00

Västkuststiftelsen
- Erfaringsdeling og inspirasjon fra deres arbeid med naturvern, friluftsliv, forvaltning og tilrettelegging for både vandring og sykling i Vest-Sverige.

Dagmar Hagen, seniorforsker og restaureringsbiolog, Norsk Institutt for Naturforskning.
- Forebygging, slitasje, om å reparere natur - naturrestaurering.

Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter.
- Pilegrimssatsingen anno 2024 - hvor er vi og hvor skal vi?

13.00-14.00
LUNSJ
Kortreist pilegrimsmat fra Nidaros Pilegrimsgård serveres i Erkebispegården.
13.30-14.30

OMVISNINGER
Stillaset på Nidarosdomen, Verkstedene i Bygghytta og Museet i Erkebispegården.
Du kan melde deg på omvisning i påmeldingsskjema til konferansen.
Oppmøte i konferanseområdet ved inngangen til Øysteinsalen.

Tilskuere under pilegrimskonferansen. Foto

Foto: Amalie Holm

Det blir mulighet til mingling både inne og utendørs under konferansen. Foto: Ragnhild Godal

Erkebispegården

Konferansen finner sted i rommene med grønn bakgrunn på kartet. Konferansemiddagen torsdag vil foregå utenfor kartutsnittet, i besøkssenteret ved Nidarosdomen.

Pilegrimsprisen 2024 – vi ønsker nominasjoner!

Kjenner du til noen som gjør en stor innsats for Pilegrimsleden eller pilegrimsarbeidet i Norge? Fram til 15. februar 2024 kan du foreslå disse som kandidater til Pilegrimsprisen 2024.

Pilegrimsprisen deles hvert år ut til personer eller organisasjoner som har gjort en særlig innsats for Pilegrimsleden eller pilegrimsarbeidet. Innsatsen kan gjelde alle aspekter ved leden og arbeidet. Vinneren blir valgt av en jury på bakgrunn av nominasjonsforslag. Juryen består av Nasjonalt pilegrimssenter og ledelsen i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. Prisen blir delt ut på Nasjonal pilegrimskonferanse 14.- 15. mars 2024.

Send forslag med begrunnelse til: post@pilegrimsleden.no (forslag uten begrunnelse behandles ikke).