Nasjonal Pilegrimskonferanse 2023

Nasjonalt pilegrimssenter gjentar suksessen, og inviterer til den årlige pilegrimskonferansen i Nidarosdomen og Erkebispegården 16. og 17. mars 2023. Sammen skal vi la oss inspirere og motivere til å skape et bærekraftig og godt tilbud for pilegrimer i årene som kommer.

Foto: Øystein Moe/Helmet

Den nasjonale pilegrimskonferansen ønsker å samle alle som har interesse for-, og arbeider med pilegrimstematikk og pilegrimsleder. Sammen skal vi skape en arena for inspirasjon, dialog, samarbeid og utvikling.

Årets tema er "børs og katedral". Med dette uttrykket som bakteppe vil vi se nærmere på ulike dimensjoner og innganger til dagens pilegrimsfenomen, og få illustrert noe av den interessante bredden som ligger i pilegrimsarbeidet: den mangfoldige indre reisen med tro, tvil, undring og refleksjon, og et dykk ned i hvordan kirka tenker rundt sitt pilegrimsarbeid. Videre har vi den mer kommersielle siden med næringsutvikling og reiselivsatsning, og et ønske om vekst i både antall vandrere og tilbydere langs ledene. Hvordan skal vi sammen stimulere til utvikling og bidra til levende lokalsamfunn, og samtidig sikre at pilegrimsleden fortsetter å være en reise som berører?

I tillegg til det offisielle programmet, vil leverandører og samarbeidspartnere også i år sette opp en pilegrimscamp i Borggården. Her vil du finne inspirasjon til ulike leirplasser, mulige overnattingsløsninger, merking, skilting og andre infrastrukturtiltak på leden.

Som del av konferansen inviterer vi til middag i historiske omgivelser i Herresalen i Erkebispegården, og underveis i konferansen blir det utdeling av "Pilegrimsprisen" for 2023.

Velkommen til Trondheim og Erkebispegården!

Frist for påmelding er 6. mars.

Fra fjorårets konferanse i Øysteinsalen i Erkebispegården

Foto: Amalie Holm

Program torsdag 16. mars

09.30 -
10.30
Valgfrie omvisninger i Nidarosdomen eller Bygghytta, for de som kommer tidlig.

Egen påmelding til disse kommer nærmere konferansestart.
11.00

Pilegrimsmesse i Nidarosdomen.

12.00

Registrering og lunsj i Øysteinsalen i Erkebispegården.

Registreringen åpner kl 10.30.

13.00-15.00ÅPNING KONFERANSE: Børs og katedral
Åpningstale v/Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.
Kulturturisten og strømninger i reiselivet – og pilegrimssatsningen sett i lys av disse v/Aase Marthe Horrigmo, direktør reiseliv, Innovasjon Norge.
Børs og katedral - ja takk, begge deler! v/Hans-Jacob Dahl, tidligere leder av pilegrimssenter Dovrefjell.
Meningsmangfold og verdiskaping – aktørbredden i det norske pilegrimslandskapet v/Hannah K. Lunde, Universitetet i Oslo.
15.00-15.30Kaffepause og mingling
15.30-
15.45
Utdeling av pilegrimsprisen
15.45-17.00TEMA: Kirkas inngang til dagens pilegrimssatsning

Kirke for dagens pilegrimer – mer enn en åpen kirkedør? Korte innlegg og deretter samtale om kirkas mulige innganger til dagens pilegrimsfenomen og -satsning. Hva slags refleksjoner åpner "børs og katedral" opp for?

Med Herborg Finnset, biskop i Nidaros og Elisabeth Thorsen, prest og forfatter.

Samtalen ledes av Hans Morten Løvrød, Nasjonalt Pilegrimssenter.

19.00

Konferansemiddag i Herresalen i Erkebispegården - egen påmelding.

Program fredag 17. mars

08.30-09.00Kaffe og mingling
09.00-10.30TEMA FOR DAGEN: Entreprenørskap, næringsutvikling og levende lokalsamfunn.

Panelsamtale med ulike overnattingsbedrifter langs pilegrimsledene. Drivkraft, suksesskriterier, utfordringer. Hva betyr det å være en del av pilegrimsnettverket?

  • Mari Stene, Ry herberge, Rennebu.
  • Arvid Kaspersen, Utstein pilegrimsgard, Mosterøy.
  • Stig Grytting, Sygard Grytting, Sør-Fron.

Samtalen ledes av Mattias Jansson, Nasjonalt Pilegrimssenter.


Å tilby pakketurer langs Pilegrimsleden, hva og hvordan? v/ Ruben Heijlo, nordicpilgrim.com.

Pilgrim´s welcome og pilgrimsmat - konseptutvikling langs Birgittavägarna i Sverige v/Emanuel Eriksson, Vadstena pilgrimscentrum.
10.30 - 11.00
Kaffepause og mingling
11.00 - 12.30

TEMA FORTSETTER: Entreprenørskap, næringsutvikling og levende lokalsamfunn.


Vekst, utfordringer og muligheter for næring - betraktninger fra Caminoen v/Ivar Rekve, norsk entreprenør bosatt i Santiago de Compostela.

Prosjektet rurAllure – kulturminnerelatert stedsutvikling og digitale verktøy langs flere europeiske pilegrimsleder v/Ole Edward Wattne, NTNU.


Historier som merverdi - opplevelser som produkt. Ambisjoner og forventninger for pilegrimssatsninga fram mot 2030. v/Ingeborg Collin, Nidaros Pilegrimsgård.

Avslutningsord v/ Hans Morten Løvrød, Nasjonalt Pilegrimssenter.

12.30

Lunsj i Erkebispegården
13.30 -
14.15

Valgfrie omvisninger i Nidarosdomen.
Egen påmelding til disse kommer nærmere konferansestart.

Bidragsytere

Vi er stolt av å kunne presentere disse bidragsyterne til årets konferanse:

Foto: Bo Mathisen

Olav Fykse Tveit

Preses i Den norske kyrkja. Tveit vil åpne konferansen.

Foto: Hans Kristian Thorbjornsen

Aase Marthe Horrigmo

Direktør for reiseliv i Innovasjon Norge. Bakgrunn både som forsker, konsulent og politiker, og har en ph.d. på temaet kultur som regional og lokal utviklingsstrategi, og kjenner derfor kultur- og reiselivsnæringen godt.

Hans-Jacob Dahl

Leder for regionalt pilegrimssenter Dovrefjell i perioden 2010 - 2022. Forfatter av flere bøker, deriblant "Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim - en kulturhistorisk guide".

Foto: Universitetet i Oslo

Hannah Lunde

Lunde er stipendiat i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsavhandlingen hennes Pilgrimage Matters (2022) undersøker fremveksten av pilegrim som et nåtidig fenomen i Norge, med vekt på utviklingen av St. Olavsvegene sett i et komparativt perspektiv til Sunnivaleia til Selja og Kystpilegrimsleia.

Herborg Finnset

Biskop i Nidaros.

Elisabeth Thorsen

Har de siste 20 årene hatt sitt daglige virke ved Oslo domkirke, hvor hun i mange år var ledende domkirkeprest. Arbeider i dag som forfatter, oversetter og redaktør.

Mari Stene

Ry herberge og gjestegård har tatt imot pilegrimer siden 2014. I 2018 bygde de også om en gammel vognbu til å bli Orangeriet pilegrimskafeteria, hvor det tilbys lunsjretter til pilegrimer og andre vegfarende. De driver også med laksefiske - og fiskere og pilegrim går godt sammen. Hun driver gården sammen med sin mor og sine sønner.

Arvid Kaspersen

Vertskap på Utstein Pilegrimsgard, Mosterøy. Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard ble etablert av Stavanger bispedømme i 2002 og er et lite retreat- og pilegrimssenter like ved Utstein kloster. Viktigste ressurs er stillheten, og de skal være en gjestfri og raus rasteplass for alle som kommer til Utstein.

Stig Grytting

Bonde og vertskap på slektsgarden Sygard Grytting i midt-Gudbrandsdalen. I tunet er bevart et fredet langloft fra før svartedauden som kilder vitner om herbergefunksjon i middelalderen. Pilegrimer kan overnatte her, eller velge hotellstandard i andre historiske bygninger på tunet.

Ruben Heijlo

Turoperatør med base i Nederland, driver nordicpilgrim.com. Har siden 2014 tilbudt pakketurer langs St. Olavsleden og siden 2021 også St. Olav Waterway. Tilrettelegger pakker for både grupper og enkeltvandrere.

Foto: Emanuel Erikcson

Emanuel Eriksson

Pilgrimsutveklare, tilknyttet Vadstena Pilgrimscentrum i Sverige. Arbeider med led- og konseptutvikling langs Birgittavägarna/St. Birgitta Ways.

Foto: casaivar.com

Ivar Rekve

Rekve er bosatt i Santiago de Compostela. Herfra driver han både et stort camino-nettforum, nettbutikk og bagasjeoppbevarings-tjeneste.

Ingeborg Collin

Ingeborg er direktør på Nidaros Pilegrimsgård. Hun har bakgrunn som arkeolog og har en doktorgrad i opplevelsesøkonomi. Hun tok over ledelse på Pilegrimsgården i 2019 og har sammen med sitt team utviklet Pilegrimsgården til å bli et viktig møteplass mellom byens befolkning og pilegrimsbevegelsen. Pilegrimsgården tar aktivt i bruk historiefortelling som strategi for produkt og næringsutvikling, for å spre kunnskap om Trondheim som pilegrimsmål og for å være et godt vertskap ved pilegrimsmålet.

Foto: ntnu.no

Ole Edward Wattne

Universitetslektor ved institutt for design på NTNU. Leder den norske delen av det internasjonale prosjektet rurAllure, som omhandler stedsutvikling og promotering av bærekraftig reiseliv basert på kultur- og naturarvsressurser langs flere europeiske pilegrimsleder.»

Foto: Terje Hågenstad

Hans Morten Løvrød

Leder av nasjonalt pilegrimssenter.
Foto: Hans Morten Løvrød

Mattias Jansson

Seniorrådgiver hos Nasjonalt Pilegrimssenter.
Herresalen i Erkebispegården

Foto: Amalie Holm

Konferansemiddag i Herresalen

16. mars 19.00 samles vi i den ærverdige Herresalen i Erkebispegården, her blir det servert en tre-retters konferansemiddag med passende drikke til. Herresalen, eller Erkebiskopens hall, er en storslagen festsal fra slutten av 1200-tallet, som ligger i den eldste delen av Erkebispegården. Her tok erkebiskopen mot sine gjester og her ble det holdt viktige møter og overdådige fester. Nå er du invitert, velkommen!

Om pilegrimskonferansen 2022

Den nasjonale pilegrimskonferansen 2022 hadde temaene bærekraft og frivillighet. Du kan lese mer om fjorårets konferanse her:

Program Nasjonal pilegrimskonferanse 2022

Nasjonal pilegrimskonferanse 2022 - to dager fylt med inspirasjon