Pris til arrangør av pilegrimsvandringer for blinde

Organisasjonen KABB (Kristent Arbeid blant Blinde og svaksynte) mottok Pilegrimsprisen under Nasjonal pilegrimskonferanse i Erkebispegården 14. mars.

Hans Morten Løvrød overrekker pilegrimsprisen til Hilde Løwén Grumstad og Mette Müller

Leder for Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød, overrakk prisen til Hilde Løwén Grumstad fra KABB og Mette Müller, som har deltatt på vandring i regi av KABB. Foto: Ina Stenvig

KABB har arrangert en rekke pilegrimsvandringer gjennom årene. Organisasjonen har blant annet ledet pilegrimsvandringer fra Stiklestad til Trondheim i 2021 og 2023. På vandringene deltok blinde, svaksynte og leseutfordrede. Deltakerne gikk Pilegrimsleden med ledsagere og førerhunder, og en av deltakerne gikk med rullator. KABB ble nominert til prisen for sitt arbeid med å organisere vandringer langs Pilegrimsleden for funksjonsutfordrede.

- KABB har vist hvordan man kan tilrettelegge vandringer på Pilegrimsleden for flere, sier Hans Morten Løvrød, leder for Nasjonalt Pilegrimssenter.
- Vandringene de har organisert viser hvordan Pilegrimsleden kan være et møtested for folk fra ulike bakgrunner og livssituasjoner. Å bidra til bedre folkehelse er en av våre målsettinger. Vi setter derfor stor pris på det arbeidet KABB gjør.

Vandrere går mot Nidarosdomen. Foto

Foto: KABB

Pilegrimsprisen deles ut hvert år på Nasjonal pilegrimskonferanse, en årlig samling for alle nettverket av samarbeidspartnere som er knyttet til pilegrimssatsingen. Prisen, som er et litografi av Håkon Gullvåg, deles hvert år ut til noen som har bidratt positivt til utviklingen av Pilegrimsleden.

Les mer om Nasjonal pilegrimskonferanse