Pilegrimsleden | Kvernsteinparken i Hyllestad kommune
Nøkkelsteder

Kvernsteinparken i Hyllestad kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Foto: Espen Mills
Kvernsteinsparken i Hyllestad er Nord‐Europas og Noregs største steinbrot frå vikingtid og mellomalder.

Kontaktinfo.:

Franziska Rüttimann Storemyr

e-post:

post@kvernstein.no

Telefon:

+47 45871940

Steinbrota er også eit av landets største kulturminner i utstrekning. I hundretal steinbrot jobba det steinhoggarar som laga eit industrilandskap prega av bratte brotveggar, djupe hol og store skrotmasser.

No ligg dei fleste brota i tett skog og under tjukke lag av mose. Dei er ikkje lette å sjå, anna enn brota i Kvernsteinsparken som er rydda. Det vart ikkje berre hogd kvernstein i Hyllestad. I nokre brot vart det hogd kross, og fleire av steinkrossa ein finn langs vestlandskysten er hogd i Hyllestad.

Diverre er ikkje krossbrotet tilrettelagt for publikum per april 2020, men eit krossbrot som ligg nært Kvernsteinsparken er beskreve i informasjonsheftet som dei besøkjande i parken får utdelt.​


www.kvernsteinsparken.no

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.