Kulturminne

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: Toralf Neraas

Sverresborg er et av landets største kulturhistoriske museer med samlinger av bygninger og gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Telefon

+47 73 89 01 00

Adresse

Sverresborg allé 13, 7020 Trondheim

Museet har mer enn 60 antikvariske bygninger, som viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaléer.

Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men ellers dateres de fleste husene til 17- og 1800-tallet.

Trøndelag Folkemuseums virksomhet går tilbake til 1909, da en gruppe trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle "karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst". I 1914, året etter den offisielle stiftelsen, ble området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg tatt i bruk som tomt for det nye friluftsmuseet. Området er ca. 300 dekar, men hittil er bare halvparten inngjerdet og tatt i bruk.

Inne på muséet finnes også en kafé.