Kirke

Skjeberg kirke

Ligger langs Borgleden
Skjeberg kirke er en av Østfolds 16 bevarte middelalderkirker, og ble bygd på 1100-tallet. Da var kristendommen fortsatt relativt ny i Norge. Ved Skjeberg kirke kan man tydelig se overgangen fra gamle skikker.

Adresse

Prestegårdsbakken 30, 1746 Skjeberg

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester

Avstand

Ved leden

Skjeberg kirke er en bygning med mange kulturhistoriske høydepunkt. Her kan man blant annet se runeinnskrifter murt inn i yttermuren! Kirken har også to gamle gravkapell: «Det Huitfeldtske gravkapell ligger sørøst for kirken og inneholder steinsarkofagene til Karen Werenskiold og general Hartvig Huitfeldt. Sør for kirken ligger «Det Holterske gravkapell». Dette er en liten bygning i rød teglstein, reist over monumentet Peder Holter som var eier av Hafslund Hovedgård. Døpefonten i kleberstein er det eneste av inventaret som er bevart fra middelalderen.

Fra 1.juni - 31.august er det åpne toaletter ved Skjeberg kirke. De finnes i Vestfløya, en sidebygning til kirken.

Foto: Østfold fylkeskommune/Ida Charlotte Wendel