Kulturminne

Saksvikkorsen

Stedet Saksvikkorsen har etter all sannsynlighet fått navnet sitt etter at det stod et kors her i Middelalderen. Både Romboleden og St.Olavsleden går forbi her i dag.

Lokale krefter har de siste årene arbeidet med stedet, og i dag står det et 2-3 meter høyt trekors omtrent der vi mener korset må ha stått før. Det er også flere benker der og et klokketårn. Det er et fint sted med utsikt mot fjorden og retning Trondheim.

Hvordan finne det? Det ligger på grensen mellom Trondheim og Malvik kommune, øverst i Saksvik, ca. 500 meter sørvest for Saksvik skole. Der er det et veikryss med vei ned til Være, og en annen veg ned til Saksvik skole. I krysset står det et skilt inn til Saksvikkorsen. Et treskilt formet som en pil. Korset er reist 100 m inn i skogen, ved siden av en gammel gravhaug fra Middelalderen. Pilegrimsleden går forbi, men en må selv ta av de 100 meterne inn i skogen.

Her så pilegrimene byen for første gang, her kunne de falle på kne og takke sin Gud for at Han hadde bevart dem så langt. Her kunne de stoppe opp og ta en rast og får nye krefter til å gå siste etappe. Slik ønsker vi det skal være i dag også. Et sted for ettertanke, nye krefter og glede!

Foto: Kari Vikhammermo