Kirke

Rygge kirke

Ligger langs Borgleden
Rygge kirke er en av de største og best bevarte av Østfolds middelalderkirker. Antagelig har også middelalderens pilegrimer stoppet ved Rygge kirke på vei mot Nidaros.

Telefon

+47 69 26 44 81

Adresse

Kirkeveien 280, 1580 Rygge

Åpent

Kirken er åpen og «bemannet» med en kirkevert hver søndag mellom kl. 12 og 15 fra 19.juni tom 15. august.

Dersom noen passerer kirken og ønsker å komme inn, går det an å sende en forespørsel på sms til soknepresten på telefon 91 51 83 67. Vi vil gjerne åpne kirken for besøkende når det er praktisk mulig.

(Pilgrimsstempelet ligger tilgjengelig i pilgrimsbenken som står utenfor kirken)

Toalettene i det røde driftsbygget på Rygge kirkegård (ny del på andre siden av veien for kirken) skal være åpent på dagtid når kirkegårdsansatte er til stede.

Avstand

ved leden

Rygge kirke ble bygd i andre halvdel av 1100-tallet. Det er den eneste kirken i Østfold som er bygget med kvaderstein, altså fint tilhugde firkantete steiner. Byggeteknikken fungerer også som dekor, i og med at kvadersteinen er murt med vekslende farger. Kirken har ikke vesttårn, men studier av murverket viser at et slikt tårn var tiltenkt. Mye av middelalderens inventar er bevart, så inne i kirken kan du se både krusifiks fra 1100- og 1200-tallet og et kalkmaleri fra 1300-tallet. Barn blir i dag døpt i den samme døpefonten som barn i middelalderen!

Foto: Riksantikvaren/May Britt Håbjørg