Kirke

Moss kirke

Ligger langs Borgleden
Moss kirke er en langkirke i teglstein, i nygotisk stil. Det er den tredje kjente kirken på samme sted, og stod ferdig 27. september 1861. Dokumenter fra 1300-tallet tyder på at det også stod en kirke her i middelalderen, men den finnes det ingen spor av i dag.

Telefon

69 24 82 60

Adresse

Dronningens gate 24, 1530 Moss

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester og arrangement

Avstand

Ved leden

Kirken gjennomgikk en omfattende renovering i 1929, hvor den ble dekorert av maleren Enevold Thømt. Sitt nåværende utseende fikk den i 1961 – 100 år etter den ble reist. Glassmaleriene er lagd av Oluf Vold-Thorne og Borgar Hauglid. Døpefonten er fra 1861.

Moss kirke er arena for mange kulturelle og samfunnsaktuelle arrangementer. For program, se kirkens nettside. Ved kirken finner du informasjonsskilt med kart over pilegrimsleden.