Kirke

Levanger kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Levanger kirke er en langkirke som ble innviet i 1902. Byggverket er tegnet av Karl Norum i jugendstil, og er bygget av stein. Kirken er plassert midt i sentrum av Levanger.

I Levanger har vært flere bybranner og flere kirker har gått tapt under brannene. Etter bybrannen i 1897 var det store diskusjoner om hvor den nye kirken skulle ligge og om den skulle bygges i tre eller stein. Det ente til slutt med at kirken skulle bygges på den gamle tomten og den skulle bygges i stein. Det er Karl Norum som har tegnet kirken.

I 1900, tre år etter brannen, ble spaden satt ned i jorda og to og en halvt år etter stod kirken ferdig. Man hadde klart å berge altertavle, døpefont og tre lysekroner fra den forrige kirke som ble nedbrent. Disse ble gjenbruk i den nye steinkirken.

Kirken ligger midt i Levanger sentrum.