Kulturminne

Falstadskogen

Ligger langs St. Olavsleden
Ikke langt fra Falstadsenteret ligger Falstadskogen. Det er antatt at over 200 ble henrettet her i skogen, men det er en usikkerhet knyttet til antall og identitet. Å vandre i skogen her er en sterk opplevelse.

Adresse

Falstadvegen 59, 7624 Ekne

Telefon

+47 74 02 80 40

Web

https://falstadsenteret.no/

Falstadsenteret i Levanger er et minnested og nasjonalt senter for andre verdenskrigs fangehistorie og menneskerettigheter. Ikke langt fra Falstadsenteret ligger Falstadskogen. I perioden 1942–43 ble over 200 fanger henrettet og lagt i massegraver her. Etter krigen ble gravene gravd opp. Det er grunn til å anta at det fremdeles er graver i skogen som ikke er funnet.

Blant ofrene som ble henrettet i Falstadskogen var 43 nordmenn, 74 jugoslaver og over 100 sovjetiske borgere. Det nøyaktige antallet ofre er ukjent. Krigsfanger fra daværende Jugoslavia og Sovjetunionen utgjorde flesteparten av ofrene.

Miljøverndepartementet fredet i 1989 retterstedet og krigsgravplassen Falstadskogen med hjemmel i kulturminneloven. Falstadskogen er i dag et nasjonalt minnested.