Pilegrimsleden | Døving kapell
Kulturminne

Døving kapell

Ligger langs Valldalsleden
Gammelt kirkested i Valldal

Det har stått to kirker eller kapell på Døving. Når det første kom vet vi ikke, noen mener det ble reist etter at Olav den Hellige dro gjennom dalen i 1029. Det første skriftlige belegg vi har om kapellet er fra 1589 og i 1766 får vi bekreftet at det har vært to kapell på stedet:

”Døvingen, en meget smuk Gaard, beliggende paa Søndre Side af Elven, omtrent en halv Miil fra Elve-Munden, hvor et lidet Capel, kaldet Døvings-Capel, bestandig har staaet fra de Catholske Tider, og hidindtil nogle faa Gange om Aaret været forsynet med Prædiken og Guds-Tieneste, til Beqvemmelighed for Voldalens [Valldalens] Beboere, og især for de gamle og skrøbelige, som ikke uden alt for stor Vanskelighed kan besøge den rette Sogne-Kirke. Da denne lille Kirke for nogle faa Aar siden stod færdig at falde ned af Ælde, saa at den nødvendig maatte rives ned og bygges om igien, fik Daleboerne i Sinde at bygge den større, og at flytte den længere ned til Stranden; hvilket hos den øvrige Deel af Sogne-Folket opvakte den Mistanke, at man med Tiden ville af et Capel giøre den til en Sogne-Kirke igien, ligesom den i gamle Dage meenes at have været, og foraarsagede ei aleene en viidt udseende Proces, men og en Forbittrelse i Gemytterne (…) Men omsider blev denne utidige Tvistighed ved Kongelig Myndighed ophævet og saaledes afgiort, at Capellet skulle blive staaende paa sit forrige Sted; hvilket da ogsaa nyelig er skeet, og bygningen opført af Tømmer, uden nogen betydelig Zirat eller Mærkværdighed”.

Denne nye kirken som antakelig ble bygget i 1754 fikk ikke stå på Døving så lenge. Om det skapte ny ”forbittrelse i gemytterne” vet vi ikke, men i 1812 ble den tatt ned og flyttet til Sylte hvor den var soknekirke fram til dagens kirke sto ferdig i 1863. I dag står det en bautastein her til minne om kapellet. Den ble reist under olsokarrangementet i Valldal i 2007.

Det er bare en gjenstand som er tilbake fra det gamle kapellet på Døving. Det er alterbordet. I en kilde fra 1766 omtales det slik: «et ældgammelt Alter Bord, bestaaende af en heel Steen, hvori sees et firkantet Hul med Steen-Laag over». Det er en detalj i denne beskrivelsen som bekrefter at bordet må stamme fra katolsk tid. Det er det firkantede hullet i bordet. Alle alterbord før reformasjonen hadde et slikt hull eller gjemme i alterbordet. Når et kapell eller en kirke ble vigslet, så ble det lagt ned en relikvie i alterbordet, gjerne noe fra den helgenen som denne kirken ble vigslet til. Bordet står i dag som alterbord i Sylte kirke.

Det gamle alterbordet med relikviegjemme står i dag i Sylte kirke, men kommer fra den gamle kirken på Døving.
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.