Key Locations

Selja kloster i Stad kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Foto: Arild Vonheim
Selja kloster “The Holy Island of Selja”.

Med legenda om Sankta Sunniva fekk Noreg sin første helgenstad, året før kristninga på Dragseidet i 997 (også i Stad kommune).

I 1068 vart Selja sete for eitt av tre bispedømme i landet. Rundt år 1090 vart Selja kloster etablert som eitt av dei første i landet, og gjennom heile mellomalderen valfarta pilegrimar hit. Øya Selja vart knutepunkt for internasjonal og nasjonal skipsfart.

I dag er Selja ei av desse unike, stille og heilage øyane som finns rundt om i verda. Faktisk er ho framleis eit lite katolsk bispedøme – kanskje verdas minste.

https://www.seljakloster.com/