Tynset - Trondheim

189 KM
9 dager
Opplev mektige fjell og avsidesliggende skoger på en fantastisk vandring langs Østerdalsleden.
Ekstra krevende tur

Gradering på turforslag

Alle turforslagene på pilegrimsleden.no er gradert etter en nasjonal standard for merking av vanskelighetsgrad, slik at du enklere kan finne en tur som passer for deg.

Grønn = Enkel

Dette er stort sett korte og enkle turer som passer for alle, uten krav til spesielle ferdigheter eller utstyr. I de tilfeller hvor det er tilrettelagt for rullestolbrukere eller barnevogn, merkes dette spesielt.

Blå = Middels

Dette er turer som passer for deg som har grunnleggende turferdigheter og er i normal fysisk form.

Rød = Krevende

Turer merket med rødt passer for erfarne turgåere, med god utholdenhet. Turene krever ofte gode tursko og annet turutstyr, samt kunnskap om kart og kompass.

Svart = Ekstra krevende

Dette er turer passer for erfarne fjellfolk, med god fysikk, styrke og utholdenhet. Godt turutstyr og gode kunnskaper om kart og kompass er nødvendig på slike turer.

Hvor krevende en tur er bestemmes blant annet av antall høydemeter (stigning) og lengde på turen. Selv om turen går i flatt terreng, kan den merkes med rødt dersom den er veldig lang. Og motsatt, selv om turen er kort, kan den merkes med svart dersom den går i bratt og krevende terreng.

Ligger langs Østerdalsleden

Dag 1: (19 km) Tynset – Vingelen

Ferden begynner i Tynset sentrum. Østerdalsleden passerer like ved togstasjonen og går gjennom sentrum mot Tynset kirke og milestenen. Kort tid etter å ha passert Tynset kirke, vil ferden gå videre mot Vingelen langs "Gamle Allmannsvei". Et eldgammelt far mellom Tynset og Vingelen. Allerede på 1600 tallet var dette veistykke blitt kjerreveg, og er trolig den eldste i Hedmark. Det høyeste punktet er Vesleåsen på 788 moh.

Overnatting før/i Vingelen:

Dag 2: (28 km) Vingelen - Dalsbygda

Ferden fra Vingelen til Dalsbygda er den første lengre etappen på ferden. Østerdalsleden følger vei i ca. 4 km før leden tar av på sti ved Austvangen. Leden stiger jevnt gjennom skogen, går nedenfor Austvanggårdene og videre i lett terreng mellom Vangsåsen og Kottberget, ned mot Tallsjøen. Ved Allmannhaugen tar middelalder-veien av mot Båttjønna og videre inn i Os kommune. Bilvei den siste strekningen til Dalsbygda.

Merk at Joker Dalsbygda er den siste dagligvarebutikken før Singsås

Overnatting før/i Dalsbygda:

Dag 3: (20 km) Dalsbygda – Såttåhaugen

Dette er etappen som beveger seg inn mot Forrolhogna Nasjonalpark. Vandrere må være forberedt på at de vil oppholde seg store deler av de neste tre dagene i villmarken med svært lange dagsetapper. Dagens etappe begynner langs vei i 7 km før leden deretter går av på sti med snill stigning opp gjennom Vangrøftdalen. Deretter veksler underlaget frekvent mellom sti og grusvei på vei opp mot Forrolhogna.

For å enkelere komme seg til Spellmovollen for overnatting, kan man ta av leden litt tidligere ved Gjotvollen og følge veien nordover til Såttåhaugen setergrend (se kart). På Spellmovollen kan man få overnatting med tradisjonskost på bestilling. Såttåhaugen ligger 900 moh og er inngangsporten til nasjonalparken Forollhogna.

Overnatting på Såttåhaugen:

Dag 4: (25 km) Såttåhaugen – Storbekkøya

Østerdalsleden går ovenfor Såttåhaugen og Spellmovollen på østsiden. Det er mulig å følge en traktorvei/sti fra Såttåhaugen som kommer tilbake på østerdalsleden etter 3 km ved Kvankåstjønna (se kart).

Videre følger leden et gammelt tråkk på fantastisk høyfjell mellom Forollsjøen (1000 moh) og Forollhogna (1332 moh). På veien til Storbekkøya er det flere hytter som er tilgjengelige som overnattingssted. Dersom været er fint, anbefales en ekstra overnatting på fjellet.

Overnatting

Dag 5: (27 km) Storbekkøya Museumsseter - Singsås

Leden følger setervei og bygdevei videre gjennom dalen. Etter å passere gården Storli starter fjellveien opp til Tåvåfjellet. Stien over Tåvåfjellet er den gamle "Kjørkvegen" med en krevende stigning gjennom skogen. Oppe på snaufjellet passeres noen setervoller, og den idylliske plasserte Pilegrimsbu Vardan. Slitne vandrere kan overnatte her. Videre er det en nydelig nedstigning mot Singsås.

Merk at Coop Prix Singsås siste dagligvarebutikk før Trondheim, dersom man ikke planlegger å besøke dagligvarebutikken Coop Prix Ler.

Overnatting på Singsås:

Dag 6: (23 km) Singsås – Okstjønna – Samatun

Første mål for dagen blir Stavkirken i Singsås. (Man kan også følge rørosveien rett ut fra Singsås dersom man ikke ønsker å besøke stavkirken). Det gamle kirkestedet har trolig hatt stående kirke her for allerede 800 år siden. Pilegrimsleden følger asfaltvei fram til man går av på samsjøveien nordover. Etter å ha gått ca. 5 km lags grusveien forbi Øfsti Digre, tar man av til venstre på tydelig sti. Stien går igjennom skog og over våtmarker delvis langs elven Sevilla, før du endelig når Sevilltjønna ved foten av Burufjellet. Men for dagens rast, anbefaler vi at du trekker opp til pilegrimsbua ved Okstjønna. For slitne pilegrimer, kan dette være et godt alternativ for overnatting. Man avslutter dagen med å bevege seg over Samsjøvola, med Samsjøen på ledens høyre side. Siste delen over Samsjøvola er på høyfjell. Deretter går leden ned til Samatun.

Overnatting ved Samatun:

Dag 7: (28 km) Samatun - Kirkflå

En av vandringens lengre etapper vil føre pilegrimen over et vakkert småkupert skogsterreng. I dette området er det flere interessante kulturhistoriske steder. Først kommer man til St. Olavsknippen, et sted beryktet for sine gamle myter og sagn. Etter leden passerer Austtjønna går leden langs grusvei ned mot Fremo. Langs denne grusveien er det små etapper som følger den gamle: Rangåveien, en idyllisk gammel kløvvei som kan gi litt avlastning fra å gå på hard grusvei. Et stykke langs grusveien, kommer man til Heimvollen. Her er det mulig å få overnatting ca. 10km før overnatting i smia på Kirkflå ved behov. Videre går leden forbi Fremo Leir og bort til Kirkflå. Kirkflå har hatt stor betydning for innbyggerne i Melhus fra gammelt av, og var en gang kirkestedet til kommunen.

På Ler nedenfor Kirkflå finner man dagligvarebutikk Coop Prix Ler. Avstand fra Østerdalsleden er 2.5 km.

Overnatting ved Kirkflå/Ler:

Dag 8: (15 km) Kirkflå - Rødde

Dagen starter bratt og myrlendt. Men etter noen km, flater det ut og det blir lettere å gå. Pilegrimsleden passerer over Vassfjellet ved Øyvindtjønna på etappens høyeste punkt (520 moh). Ved Øyvindtjønna sto det et kapell i middelalderen. Like ved renner St. Evens kilden, som historiene forteller hadde undergjørende vann. For Østerdalsleden er også dette stedet kalt feginsbrekka (gledesbakken), siden dette er det første stedet hvor det er mulig å få øye på Nidarosdomen, pilegrimens endelige mål for vandringen. Ved Øyvindtjønna er det også ei lita sælehus med 2 brisker. en god rasteplass, men ikke anbefalt for overnatting. Fra toppen bærer det nedover gjennom skogen til Rødde.

Overnatting ved Rødde / Tiller:

Dag 9: (18 km) Rødde - Trondheim

Dagen starter i en asfaltert motbakke før man går av på grusvei etter en rundkjøring. Herifra går leden stort sett på grusvei og sti gjennom kulturlandskap ned til Nidelven. Deretter følger siste stykke av østerdalsleden Nidelven. Underveis vil pilegrimen nå Øvre og Nedre Leirfoss. Gamle kraftverk, som har forsynt trondheimsregionen med elektrisitet. Fra Nedre Leirfoss følger leden en «grønn åre» langs elven inn til byens sentrum. Til sists går leden i urbant miljø, forbi Lerkendal, St. Olav hospitals og til sist over Elgseterbrua med flott utsikt til Nidarosdomen og reisens ende.

Kom innom pilegrimsmottaket i Nidaros pilegrimsgård, slik at du får registrert fullført vandring, få de siste stemplene i passet og et merke som gir deg gratis inngang i Nidarosdomen.

Overnatting i Trondheim:

Forberedelser | Anbefalt skotøy

Dette turforslaget er ekstra krevende. Pilegrimer som velger å vandre Østerdalsleden må være godt forberedt både fysisk og utstyrsmessig. Det vil være deler av dette turforslaget som er dårligere merket, og generell kunnskap om kart og orientering er anbefalt. Ferden går gjennom områder med dårlig mobildekning, og man kan dermed ikke reliabelt stole på digitalt kart på mobil. Det kan anbefales å kjøpe papirkart over Forrolhogna nasjonalpark og over Samsjøvola i Singsås og Melhus.

Østerdalsleden beveger seg over fjell og gjennom dype skoger med mindre tilrettelagte stier. Redaktørens anbefaling for skotøy vil være marsstøvler som håndterer myr og skog, samt har mykere såle for de lengre etappene etter vei og grusvei. Merk at fjellsko gjerne har stiv såle, som kan bli krevende å gå med langs vei. Likevel alltid velg godt inngått fottøy ovenfor nytt "optimalt" fottøy. Les mer om forberedelser her.

Anbefalt turperiode:

Juni til september

Ankomst Tynset:

Avreise Trondheim:

  • Tog, buss eller fly fra Trondheim

Andre turer i nærheten

Hvor mange dager vil du gå?
Velg led

[[ notice ]]

Vi fant ingen turforslag etter dine ønsker.
Prøv å filtrere på noe annet.