Kirke

Ytre Rendal kirke

Ligger langs Østerdalsleden
Kort avstikker fra pilegrimsleden

Ytre Rendal kirke er en laftet korskirke som ble oppført i 1751 og har 180 sitteplasser. På kirkebakken vest for kirken er det en gravhaug over forfatteren Jacob Breda Bull, som var prestesønn fra Øvre Rendal.