Kirke

Veldre kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Veldre kirke

Telefon

62 34 73 70

Adresse

Flesakervegen 23,
2380 Brumunddal

Avstand

Ved leden

Web

www.kirken-ringsaker.no

Her stod i sin tid den gamle Fylkisakers kirke (revet 1776) i utkanten av tunet på Flisaker gård. Kirken lå litt lenger sør enn Veldre kirke som brant i 1996. Ny kirke ble ble innviet i 2000.

Området er enestående i lokal og nasjonal sammenheng. Få områder i Norge har en slik konsentrasjon av gravminner fra jernalderen, ca. 90 i alt, med Kongshaugen på Flisaker som den største. Dette har vært et maktsentrum i flere hundre år i alle fall fram til ca. år 1000 e. kr. Området har god kalkrik jord og godt lokalklima, noe som ga grunnlag for den velstand som var her i jernalderen og videre framover. Hvis det var slik at pilegrimene passerte Brumunda ved Spikdalen, er det svært sannsynlig at de også gikk forbi her. Den flotte utsikten utover Furnesfjorden har vi felles med menneskene i middelalderen.

Kontaktinfo: Kirkekontoret i Brumunddal, tlf 62 33 07 70. Veldre pilegrimsforening, tlf 477 19 326.