Kirke

Tune kirke

Ligger langs Borgleden
Tune kirke ble reist i 1863, men Tune har vært kirkested siden tidlig middelalder. Middelalderkirken ble revet, og materialene brukt til å bygge ny kirke på samme fundament.

Telefon

+47 69 11 68 00

Adresse

Tuneveien 43, 1710 Sarpsborg

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester

Avstand

Ved leden

Dagens kirke er den tredje kirken på samme sted. I 1908 brant nemlig kirken nesten ned til grunnen. Den ble gjenreist allerede året etter, i 1909. Lite er derfor igjen av middelalderkirkens materialer. Likevel viser kirkens plassering tydelig områdets betydning. Det var også her den kjente Tunesteinen ble funnet i 1627, og like i nærheten er det store gravfelter. Pilegrimsleden går gjennom kirkegården og langs kirkemuren.

Foto: Riksantikvaren/Trond Skovdahl