Kulturminne

Tokstadfurua

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Tokstadfurua ligger langs Prestvegen, og er over 500 år gammel.

Adresse

2360 Rudshøgda

Avstand

Ved leden

Det betyr at den allerede var et lite tre da reformasjonen kom i 1537 og pilegrimsvandringer ble forbudt i Norge. Den har vært «pilegrimsfuru» siden 2008, og hvert år går det pilegrimsvandring fra Veldre kirke til Tokstadfurua hvor gudstjenesten holdes.

Den gamle, ærverdige furua har navn etter gården Tokstad, da den står på denne gården sin grunn. Den ble fredet ved kongelig resolusjon i 1918. I 1991 ble furua kåret til Hedmarks største bartre.

Her finner du også Furustugua der du kan gå inn og ha en stille stund. Den har vindu i taket slik at du kan sitte og se opp i furukrona. Utenfor er det benk og bord.