Nøkkelsteder

Svanøy hovedgård i Kinn kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia

Foto: Visit FjordKysten og Sunnfjord

Svanøy hovedgård kan føre historia si meir enn tusen år tilbake.

Adresse

Biskop Svanes Veg 71, 6914 Svanøybukt

Telefon

+47 90 64 89 62

Svanøy er den sørligste og frodigste øya i Kinn kommune. Her finner man planter og trær man vanligvis ikke finner på Vestlandet, for eksempel kristtorn. Svanøys historie er mangfoldig og går langt tilbake. Her finner man et steinkors reist til ære for Olav den hellige og en offerplass fra vikingtiden, da Eirik Blodøks ble født på øya. Se mer om nøkkelstedet: https://svanoy.no/

I mellomalderen stod det ei trekjyrkje der som vart erstatta av ei ny krosskyrkje av tømmer (riven i 1872) på garden. Den store Olavskrossen som står der det var kyrkjegard i tidleg kristen tid, skal vere reist i samband med Olav den Heilage si kristning av landet. Gjenstandar frå dei gamle kyrkjene er på Svanøy hovedgård.

Hans Nielsen Hauge kjøpte Svanøygodset i 1804 og øya vart ein samlingsstad for haugianarane.

Noverande bygningar vart freda i 1924. På Svanøy hovedgård kan du også overnatte.


Svanøy Hovedgard sett frå lufta. Foto

Foto: Visit FjordKysten og Sunnfjord