Kirke

Solli kirke

Ligger langs Borgleden
Solli kirke ble reist på en gammel danseplass, i Desiderias eikelund. Det var dronning Desideria, gift med selveste Karl III Johan, som ga navn til stedet.

Telefon

+47 69 11 68 00

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester

Avstand

Ved leden

Solli kirke åpnet i 1904, og er bygget i tre. Kirken ligger vakkert plassert på en liten knaus, omkranset av flotte eiketrær og edelløvskog. På kirkegården finnes det et minnesmerke over falne soldater under krigen mot Sverige i 1814. Desiderialunden ble erklært naturreservat i 2016.

Foto: Kirkelig fellesråd Sarpsborg