Kirke

Skedsmo kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden

Foto: www.kirkesøk.no

Velkommen til Skedsmo kirke!

Adresse

Gjoleidveien 2, 2020 Skedsmokorset

Telefon

+47 61400330

Åpen

Mandag-fredag: 0900-1500
Lørdag: 0900-1300
Søndag, gudstjeneste: 1100 (NB! 29. juli feirer vi Olsok kl.1800)

Åpen kirke fra 17. juni og 14. august
Mandag-fredag: 0900-1500
Lørdag: 0900-1300
Søndag, gudstjeneste: 1100 (NB! 29. juli feirer vi Olsok kl.1800)

Kirken er mye brukt til vigsler og begravelser. Det kan derfor være noe begrensinger visse tider. Vi ber om at en tar hensyn når en besøker kirken.

For pilegrimer er det ved kirken tilgang til vann og toaletter.

Vi har digital kirkevert ved inngangen (på kirkebakken). Der vil en finne informasjon om kirken og menigheten.

Historikk
Olav Haraldsson (St.Olav) skal ha reist en trekirke på samme sted som steinkirken i dag står allerede i 1022 da området ble kristnet. Denne trekirken kan ha vært en av de eldste opprinnelige kirker i Akershus. Steinkirken er i dag den eldste bygningen i Skedsmo kommune, men av den opprinnelige kirken er det bare murene i skipets langvegger som er bevart i full høyde. Kirken ble kraftig ombygd i 1858-64. Døpefonten er av kleberstein og kan føres tilbake til steinkirkens oppføringsperiode – ca. år 1200.

I kirken har det stått en helgenstatue av Hellige Olav, i dag er det en kopi i kirken, originalen finnes hos Kulturhistorisk museum.

Foto: www.kirkesøk.no