Kulturminne

Rosemaries kilde

Ligger langs Østerdalsleden
- et kulturminne fra nyere tid

Avstand

Ved leden

Sted

Ved Åkrestrømmen

Her ble det funnet en kilde under arbeidet med å leite fram den gamle pilegrimsveien gjennom Østerdalen. Kilden ble innviet av Hamar-biskop Rosemarie Køhn i juli 1998.

Siden da er det arrangert pilegrimsvandring til en pilegrimsmesse her under Åkrestrømmen Grendefestival i juli hvert år.

Foto: Aslaug S Haugen