Pilegrimssenter

Pilegrimssenter Stiklestad

Ligger langs St. Olavsleden
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad er lokalisert på Stiklestad og gjennom sesongen juni-august i pilegrimsmottaket på Verdal Prestegård på Stiklestad. Prestegården ligger 600 meter fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter langs Stiklestad Alle. Hovedoppgavene til senteret er knyttet til St. Olavsledens infrastruktur på norsk side. Dette inkluderer bistand til herberger, tilrettelegging av vandrer- og sykkeltraseer samt markedsføring og informasjon til vandrere.

E-post:

stiklestad@pilegrimssenter.no

Telefon:

Janne: +47 957 10 130

Nett:

https://pilegrimsleden.no/regionale-pilegrimssenter/pilegrimssenter-stiklestad

Pilegrimssenter Stiklestad '

- tilbyr enkel overnatting og selvhushold for pilegrimer på Verdal Prestegård Stiklestad i tidsrommet 1. juni -1. september 2023. Ved overnatting av større grupper vil det bli laget felles måltider. Det vil også være et møtested på prestegården for pilegrimer som ikke overnatter, samt kirkevakter og andre som møter pilegrimene på Stiklestad

- samarbeider tett med alle andre overnattingssteder og kafeer langs St. Olavsleden. se pilegrimsleden.no under overnatting og også digitalt kart

- samarbeider med Stiklestad nasjonale kultursenter og hotell om tilbud og informasjon til pilegrimen. Resepsjonen på hotellet er døgnåpen og pilegrimer tilbys både hotellrom med rabatt og historisk overnatting for grupper på middelaldergården Stiklastadir. Det er også mulig å få en omvisning på museet og i middelalderkirken fra 1180. Booking av rom og omvisning skjer direkte til Stiklestad nasjonale kultursenter og hotell.

Stiklestad kirke er åpen i sommersesongen hver dag kl. 11:00 -18:00.

Stiklestad sett fra luften