Nøkkelsteder

Regionalt pilegrimssenter Smøla

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Regionalt pilegrimssenter Smøla er et av fire pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved nøkkelstedene i de to fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Pilegrimspass:

Senteret selger pass og stempelet for nøkkelstedet er tilgjengelig hele døgnet. Det finner du rett innenfor inngangen til Gurisenteret.

Region:

Kystleia i Møre og Romsdal og Trøndelag

Kontaktinfo:

Ragnhild Godal, daglig leder ved Smøla regionale pilegrimssenter med koordineringsansvar for utvikling av leia og alle 10 nøkkelsteder knytta til RPS Smøla.

E-post:

smola@pilegrimssenter.no

Telefon:

+47 918 06 446

Regionalt pilegrimssenter Smøla er etablert ved Gurisenteret på Edøy, Smøla. Her finner du de tre øvrige regionale sentrene langs Kystpilegrimsleia. Vi samarbeider tett for å legge best mulig til rette for ferdsel og aktivitet langs leia.

Pilegrimssenteret på Smøla har 10 nøkkelsteder, som vi koordinerer og videreutvikler i samhandling mellom fylker, kommuner, Den norske kirke, museer, bedrifter og andre interessenter. Herunder være en viktig støttespiller i forbindelse med lokal og regional bærekraftig reiseliv og nasjonal pilegrimssatsing.

Nøkkelstedene de har et spesielt ansvar for å samarbeide og koordinere med er:

Slik reiser du kollektivt til nøkkelstedene i Møre og Romsdal og Trøndelag

Her kan du overnatte langs kystpilegrimsleia, husk å velg Kystpilegrimsleia i filteret


Åpningstider

Kystpilegrimsleia har heilårsdrift.

Gurisenteret har derfor heilårsope.

Sommeråpent: 10:00-17:00
Helårsåpent: 10:00-15:00

Lørdag - søndag: Stengt, men mulig å åpne ved forespørsel, se nettsiden til Gurisenteret.