Kirke

Råde kirke

Ligger langs Borgleden
Råde kirke er godt synlig fra pilegrimsleden, og når man kommer til kirken har man også god utsikt utover landskapet.

Telefon

+47 69 29 40 30

Adresse

Sarpsborgveien 34, 1640 Råde

Åpent

Etter avtale og ved gudstjenester

Avstand

Ved leden

Den monumentale middelalderkirken ble bygd på sisten av 1100-tallet, i romansk stil, som de fleste andre middelalderkirker i Østfold. Kirken er vestvendt, slik den også var i middelalderen. Med unntak av dette er mye endret fra den første kirken som ble bygd på stedet: en brann startet av et lynnedslag på sisten av 1500-tallet førte til store reparasjoner. Senere klaget bygdefolket på at kirken var både mørk og kald. Dette medførte at det ble satt inn flere vinduer, og inngangen i nord ble murt igjen. Altertavlen er laget av Knut Billedsnider, og er fra 1638. Ved kirken finner du skilt med mer informasjon, samt kart over pilegrimsleden gjennom Råde.

Foto: Riksantikvaren/Bård Langvandslien