Kulturminne

Olvishaugen

Ligger langs St. Olavsleden
Alstadhaug kirke er en av 5 middelalderkirker på Innherred. Den er bygget i stein i siste halvdel av 1100-tallet.

Inne på kirkegården ligger den enorme gravhaugen «Olvishuagen». Alvi eller Ølvi er et høvdingnavn som betyr den allmektige. Hovet er antakelig blitt viet til kirke ca år 1000. I hedensk tid lå trolig både tingstedet og fylkeshovet der Alstadhaug kirke står i dag.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.