Kulturminne

Olvishaugen

Ligger langs St. Olavsleden
Alstadhaug kirke er en av 5 middelalderkirker på Innherred. Den er bygget i stein i siste halvdel av 1100-tallet.

Inne på kirkegården ligger den enorme gravhaugen «Olvishuagen». Alvi eller Ølvi er et høvdingnavn som betyr den allmektige. Hovet er antakelig blitt viet til kirke ca år 1000. I hedensk tid lå trolig både tingstedet og fylkeshovet der Alstadhaug kirke står i dag.