Kulturminne

Kongshaugen på Seim i Lindås kommune

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Langs den Indre Farleia finn ein Kongshaugen på Seim (Sæheim) ved Lygrefjorden.

Staden er nemnd som ein av kongsgardane til Harald Hårfagre. Fleire av dei første rikskongane har halde til her, og garden var krongods til fram på 1400-talet. Etter sagatradisjonen er Håkon den gode gravlagd på garden.

Besøk gjerne Lyngheisenteret på Lygre.