Kulturminne

Klokkerlåven

En stor del av bygningsmaterialene i Klokkerlåven stammer fra den siste stavkirken på Hadeland, Grinaker stavkirke. Klokkerlåven er en av to kjente låver i Norge bygget med materialer fra en middelalderkirke. Klokkerlåven ved Tingelstad "nye" kirke tilhørte klokkerens gard, derav navnet.

Tingelstad kirke stod ferdig her i 1866, som erstatning for de to mindre kirkene Grinaker stavkirke og den gamle Tingelstad kirke. Materialer fra stavkirka ble brukt til å bygge Klokkerlåven. Kirkens to tømrede tverrskip utgjør fjøs og stall i låven. Tømmer fra koret ble brukt til den fjerde veggen i Klokkerlåven. Himling med englemalerier fra den tidligere kirken ble utvendig kledning på låven, dette ble også brukt til spilltau i kirkestallen. Kornbingene ble laget av benkerygger. Kirkens dører, tårnluker og vindu ble også brukt i låven. Veggplanker ble undergulv i fjøset.

I nesten 60 år gikk debatten om hva som skulle gjøres med Klokkerlåven, før man i 1990 bestemte seg for å restaurere låven og la den bli stående på sin opprinnelige plass. Låven var på dette tidspunktet svært forfallen. Gran kommune, som eier låven, inngikk avtale med Riksantikvaren om istandsettelse og bevaring. Arbeidet ble utført av Hadeland Folkemuseum. Under restaureringsarbeidet viste det seg at låven inneholdt mer stavkirkemateriale enn det man tidligere kjente til. Inne i låven vises en utstilling som forteller om Grinaker stavkirke og låvens historie. Treverk med spor fra kirkens dekorrikdom samt kirkehistoriske bygningsdetaljer er også å se i låven.

Det er omvisning i låven etter avtale med Randsfjordmuseene avdeling Hadeland Folkemuseum. Se museets program og plakater fra natur- og kulturstien på: www.randsfjordmuseene.no