Proviant

Joker Ekne

Ligger langs St. Olavsleden
Liten matbutikk i nærheten av leden