Jessheim

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Jessheim er administrasjonssenteret i Ullensaker kommune.

Jessheim har ca. 17.000 innbyggere, og ligger ca. 9 km sørøst for Oslo lufthavn Gardermoen. Stedet er senter for handel og regionale servicefunksjoner.

Ullensaker er en kommune i Akershus med 31 194 innbyggere (per 1. april 2012). Den grenser i nord til Eidsvoll, øst til Nes, i sør til Sørum, og i vest til Gjerdrum og Nannestad. Kommunen huser Norges hovedflyplass, Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Ullensaker har to større tettsteder, Kløfta og kommunesenteret Jessheim.