Kirke

Hamar domkirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Liv Torhild Brathen
Hamar Domkirke i sentrum av Hamar.

Telefon

+47 62 56 37 50

Adresse

Kirkegata 14, 2317 Hamar

Åpen

Hele året

Avstand

Nær leden

Hamar domkirke er en langkirke fra 1866. Kirken ble reist som følge av at Hamar fikk bystatus i 1849 og gjenoppsto som selvstendig bispedømme to år etter. Kirken er oppført av den lokale byggmesteren Herman Frang etter tegninger av den tyske arkitekten Heinrich Ernst Schirmer. Kirken er bispekirke i Hamar bispedømme, som omfatter Innlandet fylke, og har 500 sitteplasser. Byggverket er i tegl og er utformet som en beskjeden langkirke, utført i en enkel tysk-romansk stil. Domkirkens eksteriør er sparsomt ornamentert med unntak av inngangsportalen, som er svært forseggjort. Altertavlen er utført av maleren Henrik Sørensen i 1954.

Kontaktinfo: Kirkekontoret Hamar, Holsetgata 2, 2317 Hamar. Telefon 62 56 37 50.