Kulturminne

Gullfunnet gravfelt

Ved Gullfunnet i Rygge ligger det er stort gravfelt fra jernalderen. Området er oppkalt etter et fantastisk gullfunn gjort i 1872, ikke langt fra gravfeltet.

Åpent

Hele året

Avstand

Ved leden

Et av funnene som ble gjort i 1872 var en gullspore (hesteutstyr) fra vikingtiden. Det er den som er avbildet på Rygges kommunevåpen. Ved Gullfunnet gravfelt kan du se minst 17 gravhauger, men disse er ikke undersøkt av arkeologer. I jernalderen var gravskikken svært varierende, og mennesker ble gravlagt både under flat mark, i steinringer, bautasteiner, under steinheller, eller i hauger, slik som på Gullfunnet. Haugene ble innredet nesten som en slags bolig for de døde, der de fikk med seg alle gjenstandene de trengte i dødsriket. Gravhaugene ved Gullfunnet er tydelig markerte og lette å se. På skiltene kan du lese mer om gravskikken i jernalderen.

Foto: Østfold fylkeskommune/Ida Charlotte Wendel