Kirke

Ekne Kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Foto: Børge Lund
Tradisjonell norsk langkirke fra 1893 som ligger fint til nede ved fjorden.