Kulturminne

Bygdeborgen i Furuberget

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bygdeborgen i Furuberget

Adresse

2320 Furnes, Furuberget

Avstand

Ved leden

Bygdeborgen på toppen av Furuberget, er en av mange langs Mjøsas østside fra Tangen til Moelv. Bygdeborgene er sannsynligvis oppført på 400-500 tallet e. kr., og de kan ha vært i bruk helt fram til rundt år 1000 under ulike stridigheter, kanskje også under Olav Haraldssons kristning av Hedemarken.

Omkring Furubergets høyeste punkt kan vi følge restene etter de vollene av stein og jord som borgen besto av. Vollene er bygd der hvor terrenget er såpass slakt at det er mulig å ta seg opp på høyden. Der hvor berget faller steilt mot vest finner vi ingen voller. På de mest utsatte stedene mot øst og syd finner vi til og med dobbelt rekke av slike voller.

Arkeologiske undersøkelser viser at mange bygdeborger har hatt en pallisade av spisse tømmerstokker øverst på vollene. Bygdeborgenes opprinnelige funksjon er ikke helt klarlagt. Trolig skulle de både fungere som tilfluktsborger når bygda ble angrepet og som militære anlegg til å stoppe framrykkende fiender. Derfor ligger mange borger ved viktige veifar. Uansett må borgene ha vært av stor betydning for forsvaret av bygda, og bygdefolket har nedlagt enormt med arbeid for å få bygd de veldige vollene og pallisadene.

Kulturminnet er skiltet og det står en informasjonstavle på stedet.