Kirke

Ås kirke

Ligger langs Borgleden
Ås kirke er åpen hele juli måned, og tilgjengelig på forespørsel 18.- 30 juni og 1. -21. august. Se mere info

Nettadresse

www.kirken.no/as

Telefon

64962340

Adresse

Syverudveien 11

Åpent

Ås kirke kommer til å være tilgjengelig fra 18. juni til og med 21. august, og legger ut info på nettside: www.kirken.no/as.
Pilegrimer må kontakte kirken for å avtale tidspunkt 18.-30. juni og 1.-21. august, da vil «åpningstiden» være kl. 10-14.
I juli er Ås kirke åpen kl. 12-18, så fremt det ikke er gravferd eller vielser, da trenger besøkende ikke å ringe på forhånd. Velkommen!

Avstand

På leden

I 1170 ble det reist en steinkirke her i romansk stil. Kirken ble påbygget og ombygget flere ganger opp gjennom historien.

Den nåværende kirken står på et fundament av steinblokker fra den gamle. Vi kan se steiner fra den gamle kirken i gjerdet rundt kirkegården. Glassmaleriene er laget av Per Vigeland i 1930. I kirken er det en fast utstilling som viser trekk fra kirke- og menighetsliv i bygda.