Key Locations

Svanøy hovedgård i Kinn kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Foto: Visit Fjordkysten
Svanøy hovedgård kan føre historia si meir enn tusen år tilbake.

I mellomalderen stod det ei trekjyrkje der som vart erstatta av ei ny krosskyrkje av tømmer (riven i 1872) på garden. Den store Olavskrossen som står der det var kyrkjegard i tidleg kristen tid, skal vere reist i samband med Olav den Heilage si kristning av landet. Gjenstandar frå dei gamle kyrkjene er på Svanøy Hovedgård.

Hans Nielsen Hauge kjøpte Svanøygodset i 1804 og øya vart ein samlingsstad for haugianarane.

Noverande bygningar vart freda i 1924. På Svanøy hovedgård kan du også overnatte.

www.visitnorway.no/listings/sv...