Key Locations

Gulatinget i Gulen kommune

Situated along Kystpilegrimsleia
Foto: Vidar Vie
“For tusen år sida ‐ før Stortinget, Domstolar og Lagmannsrettar ‐ hadde vi “Ting”. Tinga var politiske forsamlingar, lovgjevande, dømmande og utøvande makt. Tinga er opphavet til lovene våre.

Gulatinget var eit av dei eldste og største tingsamlingane i Norden. Gulatingslova er den eldste bevarte lovsamlinga i dei Nordiske landa.”

På Flolid 4 km aust for Eivindvik finn du Tusenårsstaden som er ein vakker park lagt på den staden tinget etter kjeldene vart flytta til. Gulatinget var det største lagtinget i Noreg frå 900 til 1300 A.D.

Tinget var lovgjevande, utøvande og dømande makt, der lovområda femna heile kysten, samt Hallingdal, Setesdal og Valdres. Her kan du oppleve Bård Breiviks sine monumentale kunstinstallasjonar, der den største er den majestetiske tingveggen.