St.Hallvardsvandringen 2023

Bli med på årets St. Hallvardsvandring i Kristi Himmelfarts-helgen, torsdag 18/5 til lørdag 20/5.

Bli med på tre varierte og spennende vandringsdager!

St. Hallvard – Klima, respekt og mot!

Vi vandrer i St. Hallvards fotspor i tre dager fra Oslo og fram til St.Hallvards Huseby i Lier. Du velger selv om du blir med én eller flere dager. De enkelte dagene har litt ulikt preg, men utgjør likevel en helhet.

I år setter vi fokus på klima og hvordan St. Hallvard kan være til inspirasjon til forandring.

Det gjennomgående temaet ved årets vandring er hvordan vi som pilegrimer kan få inspirasjon av St. Hallvard til å møte klimautfordringen. Vi vil få øvelser for vandring i stillhet og ettertanke og vi vil kunne bli utfordret til å gjøre en forandring, et oppbrudd.

Vandringene er ca 10 km.

Det er gratis å delta og ikke noen påmelding.

Alle er velkomne!

Har du spørsmål kan du kontakte Pilegrimssenteret på tlf 480 52 949 eller på e-post oslo@pilegrimssenter.no.


Vandringsdagene

Dag 1 (torsdag 18/5) - St. Hallvard, fortellingen og vår situasjon
Denne første dagen av vandringen starter med at biskop Kari Veiteberg leder en pilegrimsmesse i Olavskapellet i kjelleren i Bispegården. Vi møtes i St. Hallvardskirken/Minneparken i Gamlebyen og går sammen inn i Olavskapellet. Vi går langs pilegrimsveien via Gamle Aker kirke til Skøyen kirke. Vi har en kort liturgisk avslutning i Skøyen kirke.

· Kl 10: Oppmøte i minneparken ved Oslo torg i Gamlebyen
· Pilegrimsmesse i Olavskapellet i bispegården ved biskop Kari Veiteberg. St. Hallvardfortelling og utsending.
· Kl 11: Vi starter vandringen mot Pilegrimssenteret (ca. 4 km)
· Kl 1230 Lunsj i/ved Pilegrimssenteret
· Kl 1330 vandring mot Vigelandsparken og Skøyen kirke (ca. 4 km)
· Kl 15: Avslutning i Skøyen kirke

Dag 2 (fredag 19/5) - St. Hallvard og veien innover
Denne dagen går vandringen mellom to middelalder-kirker og mye av dagen går vi stillhet. Vi legger til rette for å øve på å være til stede i oss selv, i kroppen vår og i naturen. Vi får øvelser for kroppsnærvær og vi får vandringsimpulser til ettertanke. Vi starter i Haslum kirke med en enkel morgenbønn og har en kort liturgisk avslutning i Tanum kirke.

· Kl 10: Oppmøte ved Haslum kirke. Buss 220 kl 0953 fra Sandvika er ved Haslum kirke kl 1005
· Kl 1015. Liturgisk start i Haslum middelalderkirke ved pilegrimsprest Anna Runesson. Orientering om kirken.
· Kl 11: Vandring mot Tanum kirke (samlet ca 10 km) med øvelser i kroppsnærvær og stillhet
· Ca Kl 12: Lunsj i skogen
· Mellom kl 15 og 16 er vi ved Tanum kirke. Anna Runesson leder en avslutning av vandringsdagen.
· Retur fra Vøyenenga med buss eller med tog fra Slependen stasjon (ca 2,5 km).

Dag 3 (lørdag 20/5) - St. Hallvard og behovet for forandring
Denne dagen av vandringen starter vi i Røyken kirke med en enkel morgenbønn og en orientering om kirken. Biskop em. Atle Sommerfelt blir med oss og gir oss vandringsimpulser. Vi spiser matpakka vår i Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter. Vi avslutter vandringen med å se det moderne og ganske unike visningssenteret i en gravhaug på Huseby gård. St. Hallvard vokste opp og døde her. Biskop Sommerfelt leder en kort liturgisk avslutning.

· Kl 10. Oppmøte ved Røyken kirke. Tog fra Oslo S kl 0911 er i Røyken kl 0959
· Sokneprest Blaasvær orienterer om Røyken middelalderkirke. Morgenbønn ved sokneprest Blaasvær
· Ca kl 1045: Vandring til Spikkestad og Teglen Kirke og kultursenter. Ca. 3 km.
· Ca kl 1145: Vi tas imot i Teglen Kirke og kultursenter av sokneprest Blaasvær
· Ca kl 1200: Vi spiser matpakke
· Ca kl 1245: Vandring til Gullaug (ca 5 km, 1,5 timer) og deretter til Huseby (ca 2 km, 45 minutter)
· Ca kl 15: Ankomst til Huseby
· Huseby: Vi går inn i gravhaugen og ser det moderne visningssenteret som forteller om St. Hallvard, hvem han var og hva han gjorde.
· Avslutning ved biskop em. Atle Sommerfelt. Hva er det i historien om St. Hallvard vi kan ta med oss inn i klimakrisen?
· Retur fra Lier stasjon. (1,7 km, 20-25 minutter å gå fra Huseby) Her går det tog hver halve time til Asker, Sandvika, Oslo og Drammen.

– – –

St.Hallvardsvandringen er et samarbeide mellom Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Pilegrimsfelleskapet St.Hallvard av Oslo og Pilegrimssenter Oslo.